Trợ cấp Hỗ trợ Sẵn sàng Thị trường (MRA)

Để hỗ trợ cụ thể các kế hoạch mở rộng khu vực hoặc toàn cầu, khoản tài trợ MRA ở Singapore hỗ trợ 80% chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đầu tư ra nước ngoài. Ngoài hỗ trợ tài chính, các doanh nghiệp cũng sẽ nhận được hỗ trợ về kiến ​​thức và thông tin trong các lợi ích thị trường chính của họ, chẳng hạn như tiếp thị công cụ tìm kiếm (SEM), danh sách thư mục thương mại điện tử toàn cầu để tăng cường khả năng hiển thị của doanh nghiệp bạn, cũng như quảng cáo dựa trên web.

Khoản tài trợ của MRA sẽ cung cấp hỗ trợ trong bất kỳ hoạt động nào (tức là gia nhập thị trường, tham gia hội chợ thương mại) cho mỗi đơn đăng ký và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện được phép đăng ký tối đa hai đơn mỗi năm tài chính (từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau).

Điều kiện

Một doanh nghiệp đủ điều kiện để nộp đơn xin tài trợ MRA phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Một doanh nghiệp đã đăng ký và hoạt động tại Singapore
  • Một doanh nghiệp phải có tối thiểu 30% cổ phần trong nước (chỉ đối với các giải pháp được chọn)
  • Doanh nghiệp phải có doanh thu bán hàng hàng năm của nhóm công ty không quá 100 triệu đô la Singapore; hoặc quy mô việc làm không quá 200 công nhân

  • Collaterals

  • Industry